Thuốc lá iqos là gì Thuốc lá truyền thống được biết đến là tác nhân gây ra đủ loại bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Ngày nay, ngoài việc tìm cách cai thuốc lá, cai hẳn chất nicotine gây nghiện trong thuốc lá, nhiều nước phát triển đã nghĩ ra nhiều loại